कुन स्थानीय तहमा कति बजेट छुट्याइएको छ त ? हेर्नुहोस् सूचि

नेपालगञ्ज/ सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटले स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार सबै स्थानीय तहको लागि छुट्टाछुट्टै बजेट छुट्याइएको छ ।  अब गाउँपालिकाले १० देखि ३९ करोड रुपैयाँ केन्द्रबाट प्राप्त गर्नेछन् ।

यस्तै नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड रुपैयाँ तथा उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्ने छन् । यस्तै महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म निसर्त र  ससर्त  थप अनुदान पनि प्राप्त गर्ने छन् ।

त्यसका लागि नेपाल सरकारले बजेटमा ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ससर्त गाउँपालिकाले करोड २० लाखदेखि १७ करोड २२ लाख रुपैयाँसम्म थप निकासा हुनेछ । नगरपालिकाका लागि ३ करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाख विनियोजन गर्न सकिने छ ।

यस्तै उपमहानगरपालिकामा १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोडसम्म र महानगरपालिकामा २८ करोड १२ लाखदेखि ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँसम्म थप निकासा हुने व्यवस्था बजेटमा छ । यस्तो ससर्त बजेट कार्यालय सञ्चालनका लागि खर्च गर्न सकिने छ ।

बजेटमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको स्तर अनुसार बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् सूचि…..

Local Budzet2074-75_20170529015848

https://drive.google.com/file/d/0B7XpSQb3cYh2V0VKVTA3UFlNbFk/view