मतगणनामा छेकबार …

 

भरतपुरमा माओबादीले जनताको मत च्यातेपछी दलहरुका प्रतिनिधीलाई दोस्रो चरणमा यसरी छेकबार लगाइएको छ । यो प्यूठानको मल्लरानी को मतगणना गदै गरेको स्थलको तस्बीर हो ।