कसरी बन्छ राष्ट्रिय सभा विवरण सहित…

 २१ पुस, नेपालगञ्ज/ राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला,एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य तीन जना सहित ८ जना चुनिने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसबाहेक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित तीन जना राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुनेछन् । 

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सदस्यहरुमा प्रदेशसभाका सदस्य तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उप-प्रमुख रहने अध्यादेशले  गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशले ……………

 • १ जना प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८
 • १ जना गाउँपालिका अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष,
 • नगरपालिका प्रमुख/ उपप्रमुखको मतभार १८/ १८ निर्धारण गरेको छ ।

प्रदेश १ ……..

 • प्रदेश १ मा प्रदेशसभा सदस्य ९३
 • स्थानीय तहका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष,प्रमुख / उप-प्रमुखको कुल संख्या २ सय ७४ गरी ३ सय ६७ मतदाता छन् ।
 • सबै मतदाताको मतभार ९ हजार ३ सय ९६ छ ।

प्रदेश २…….

 • सबभन्दा बढी मतदाता रहेको प्रदेश २ को कुल मतदाता संख्या ३ सय ७९ हो, जुन अन्य सबै प्रदेशभन्दा बढी हो ।
 • प्रदेश २ का  प्रदेश सभा सदस्यको संख्या १ सय ७
 • स्थानीय तहका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष,प्रमुख / उप-प्रमुखको कुल संख्या २ सय ७२ गरी कुल मतदाता संख्या ३ सय ७९ हो ।  प्रदेश २ का सबै मतदाताको मतभार १० हजार ३२ छ ।

प्रदेश नम्बर ३……..

 • प्रदेश नम्बर ३ मा प्रदेशसभा सदस्य १ सय १०
 • स्थानीय तहको संख्या १ सय १९ छ ।  २ सय ३८ जना गरी कुल ३ सय ४८ जना  छन् ।
 • यस प्रदेशका मतदाताको मतभार ९ हजार ५ सय ६४ हुनेछ ।

प्रदेश नम्बर ४ ……..

 • प्रदेश नम्बर ४ प्रदेशसभा सदस्य ६०
 • स्थानीय तहको संख्या ८५ छ । स्थानीय तहको संख्या १ सय ७० गरी कुल मतदाताको संख्या २ सय ३० छन् ।
 • सबै मतदाताको मतभार भने ७ हजार २ सय ३६ पुग्छ ।

प्रदेश नम्बर ५………

 • प्रदेश ५ मा प्रदेशसभा सदस्य  ६०
 • स्थानीय तहको संख्या १ सय ९ छ । स्थानीय तहबाट २ सय १८ गरी कुल मतदाताको ३ सय ५ ।
 • सबै मतदाताको मतभार ५ हजार ९ सय ४० पुग्छ ।

प्रदेश नम्बर ६……..

 • प्रदेश ६ मा प्रदेशसभा सदस्य ४०
 • स्थानीय तहको संख्या ७९ छ । स्थानीय तहका १ सय ५८ गरी कुल १ सय ९८
 • सबै मतदाताको मतभार ४ हजार  ७  सय ६४ पुग्छ ।

प्रदेश नम्बर ७……

 • प्रदेश नम्बर ७ मा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ५३
 • स्थानीय तहको संख्या ८८ छ । स्थानीय तहबाट मतदाता हुने संख्या १ सय ७६ कुल मतदाता २ सय २९ रहेको छ ।
 • सबै मतदाताको मतभार ५ हजार ७ सय ८ छ ।