मिडिया कम्पनीमा शेयर लगानीको शुवर्ण अवसर…

यस कम्पनी मार्फत बिभिन्न मिडिया सञ्चालन गर्न प्रवन्धपत्रमा उल्लेख भइ सम्वन्धीत निकायबाट स्वीकृत लिएर सञ्चान गर्ने गराउने कार्य भइरहेकोले मिडिया क्षेत्रमा थोरै लगानी गरेर समाजको सकारात्मक परिवर्तनमा भुमिका निर्वाह गर्न चाहने इच्छुक ब्यक्ती तथा संस्थाहरुलाई कम्पनीको नियम अनुसार शेयर लगानीको लागी खुल्ला आब्हान गर्दछौ ।

नेपालगञ्ज अनलाई मल्टिमिडिया पब्लिकेशन प्रा.लि.

नेपालगञ्ज–१३, बांके
थप विवरणको लागी
कम्पनी प्रवन्धक
थप जानकारीका लागी मोबाइल नम्बर: ९८४८०२३६४२

(कम्पनीका शर्तहरु लागु हुनेछन ।)

सम्बन्धित शीर्षक