प्रदेश ५ का स्थानीय सबै जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक पाउने गरि विधेयक परिमार्जन सहित संसदमा पेश गर्ने अन्तीम तयारी

 

३१ बैशाख,बुटवल/ प्रदेश ५ का स्थानीय तहमा वडा सदस्यहरुलाई पनि पारिश्रमिक दिइने भएको छ । यसअघि वडा सदस्यको पारिश्रमिक नतोकेपछि विभिन्न जिल्लामा बिरोध भएको थियो ।प्रदेश सरकारले पेस गरेको विधेयक परिमार्जन गरी विधायन समिति सदस्यको पनि सुविधा थप गरेर प्रदेश सभा समक्ष पेस गरेको हो ।

जसअनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका लागि मासिक ४१ हजार पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव छ । त्यसैगरी २ हजार सञ्चार सुविधा, २ हजार दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख, बैठक भत्ता एक हजार तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ७५ अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, उप–प्रमुखका लागि मासिक ३६ हजार पारिश्रमिक, १ हजार ५ सय सञ्चार सुविधा, १ हजार आठ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख, बैठक भत्ता १ हजार तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता दिने प्रस्ताव छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यका लागि मासिक सुविधा १६ हजार, १ हजार सञ्चार सुविधा, १ हजार ६ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख, बैठक भत्ता १ हजार तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता दिने प्रस्ताव छ ।

उप महानगरपालिकाका मेयरका लागि मासिक ४० हजार पारिश्रमिक, १ हजार बैठक भत्ता, ३ हजार सञ्चार सुविधा, २ हजार दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख रुपैयाँ तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ७५ अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

उप–मेयरका लागि मासिक ३५ हजार पारिश्रमिक, २ हजार सञ्चार सुविधा, १ हजार ८ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, १० लाख यात्रा बिमा, बैठक भत्ता १ हजार तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

वडाध्यक्षका लागि मासिक २६ हजार पारिश्रमिक, १ हजार ५ सय सञ्चार सुविधा, १ हजार ६ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख, बैठक भत्ता १ हजार तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक एक सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यपालिकाका सदस्यका लागि मासिक १५ हजार पारिश्रमिक, १ हजार २ सय सञ्चार सुविधा, १ हजार ६ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख, बैठक भत्ता १ हजार तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सभाका सदस्यहरूका लागि मासिक सुविधा ९ हजार, सञ्चार सुविधा ६ सय, १ हजार ५ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख बैठक भत्ता एक हजार तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक एक सय ५० अमेरिकी डलरमा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

त्यसैगरी अब नगरपालिकाका मेयरका लागि मासिक ३५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक, २ हजार सञ्चार सुविधा, २ हजार दैनिक भ्रमण भत्ता, १ हजार बैठक भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ६० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

त्यसैगरी उपमेयरका लागि मासिक ३० हजार पारिश्रमिक, १ हजार बैठक भत्ता, १ हजार ५ सय सञ्चार सुविधा, १ हजार ८ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ४० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

वडाध्यक्षका लागि मासिक २५ हजार पारिश्रमिक, १ हजार बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा १ हजार, १ हजार ६ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, १० लाख यात्रा बिमा तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ४० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, कार्यपालिकाका सदस्यका लागि मासिक १३ हजार, कार्यपालिका तथा सभाको बैठक भत्ता प्रतिदिन १ हजार, १ हजार सञ्चार सुविधा, १ हजार ६ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, १० लाख यात्रा बिमा तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ४० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

सभाका सदस्यहरूका लागि मासिक ८ हजार, सञ्चार सुविधा ५ सय, बैठक भत्ता १ हजार, १ हजार ५ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ४० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षका लागि मासिक ३० हजार पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव छ । १ हजार ५ सय सञ्चार सुविधा, प्रति बैठक सात सय भत्ता, एक हजार आठ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख र विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक एक सय ५० अमेरिकी डलर दिने प्रस्ताव छ ।
उपाध्यक्षका लागि मासिक २७ हजार पारिश्रमिक,१ हजार सञ्चार सुविधा, ७ सय बैठक भत्ता, १ हजार ६ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक एक सय २५ अमेरिकी डलर भत्ता दिने प्रस्ताव छ ।
वडाध्यक्षका लागि मासिक २० हजार पारिश्रमिक,१ हजार सञ्चार सुविधा, बैठक भत्ता ७ सय, १ हजार ५ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय २५ अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कार्यपालिकाका सदस्यका लागि मासिक १२ हजार पारिश्रमिक, प्रतिबैठक भत्ता ७ सय, १ हजार सञ्चार सुविधा, १ हजार ५ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक एक सय २५ अमेरिकी डलर भत्ता दिने प्रस्ताव छ ।
सभाका सदस्यहरूका लागि मासिक ७ हजार, ७ सय, बैठक भत्ता, १ हजार ५ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा १० लाख तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय २५ अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।