स्थानिय प्रहरी चौकीमा हातहतियार बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बांकेको सार्वजनिक सूचना