बाँकेमा हिजो विहिवार साँझ देखी शुक्रवार विहान सम्म थप १५ जनाको मृत्यु( विवरण पनि)

शव ब्यवस्थापन गर्दै नेपाली वहादुर महिला नेपाली सेनाको टिम ।

७ जेष्ठ नेपालगञ्ज/ विहिवार साँझ देखी शुक्रवार विहान सम्म बाँकेमा १५ जनाको मृत्यु भएको कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्टका फोकल पर्सन तेज वलीले जनाउनु भएको छ ।

कोरोना संक्रमित मृतकको बिबरण

१) बर्ष ४० पुरुष
स्वर्गद्वारी नपा ५ प्युठान
PCR : ०७८/०१/२८, प्युठान
भर्ना : ०७८/०१/१७, NGMC कोहलपुर
मृत्यु : ०७८/०२/०६ गते १५:०० बजे

२) बर्ष ३५ महिला
घोराही उमनपा- ५ दाङ
PCR : ०७८/०२/०५ ,दाङ
भर्ना : ०७८/०२/०६, NGMC कोहलपुर
मृत्यु : ०७८/०२/०६ गते १७:०० बजे

३) नाम : बर्ष ७१ पुरुष
ठेगाना- नेपालगञ्ज- १० बाँके
PCR मिति :-२०७८/०१/०८ भेरी
भर्ना : २०७८/०१/०८ होम आइसोलेसन पछि भेरी अस्पताल
मृत्यु : २०७८/०२/०६ गते १३:००बजे

४) बर्ष ३४ पुरुष
कालिमाटि गा पा- २ सल्यान
PCR: २०७८/०१/३१ भेरी
भर्ना : २०७८/०१/३० भेरी
मृत्यु : २०७८ /०२/०६ , १८:३० बजे

५) बर्ष ४० महिला
घोडाघोडी नपा- १० कैलाली
PCR: २०७८/०२/०४, NGMC
भर्ना : २०७८/०२/०३, NGMC कोहलपुर
मृत्यु : २०७८ /०२/०६ , १९:४० बजे

६) बर्ष ५५ महिला
गुलरिया नपा- ६ बर्दिया
PCR: २०७८/०१/३१, NGMC
भर्ना : २०७८/०२/०१, NGMC कोहलपुर
मृत्यु : २०७८ /०२/०६ , २२:३० बजे

७) बर्ष ६३ महिला
नेपालगञ्ज उमनपा- १३ बाके
PCR: २०७८/०१/३० , भेरी
भर्ना : २०७८/०२/०३, भेरी
मृत्यु : २०७८ /०२/०६ , २२:४५ बजे

८) बर्ष ४८ पुरुष
खजुरा गापा- ७ बांके
PCR: २०७८/०१/१५ भेरी
भर्ना : २०७८/०१/१८ भेरी
मृत्यु : २०७८ /०२/०६ , २२:५० बजे

९) बर्ष ६७ पुरुष
लम्की चुहा नपा- ३ कैलाली
PCR: २०७८/०१/२६ कैलाली
भर्ना : २०७८/०१/२९ भेरी
मृत्यु : २०७८ /०२/०६ , २३:०० बजे

१०) बर्ष ३३ पुरुष
राप्तिसोनारी गापा- ३ बाके
PCR: २०७८/०१/२७, NGMC
भर्ना : २०७८/०१/२७, NGMC कोहलपुर
मृत्यु : २०७८ /०२/०६ , २३:३० बजे

११) बर्ष ६७ पुरुष
खजुरा गापा- ३ बांके
PCR: २०७८/०२/०५, भेरी
भर्ना : २०७८/०२/०६, भेरी
मृत्यु : २०७८ /०२/०६ , २३:५५ बजे

१२) बर्ष ४४ पुरुष
कपुरकोट गापा- ४ सल्यान
PCR: २०७८/०१/२२ भेरी
भर्ना : २०७८/०२/०३ भेरी
मृत्यु : २०७८ /०२/०७ , ०४:०० बजे

१३) बर्ष ५५ महिला
राप्तिसोनारी गापा- ८ बाके
PCR: २०७८/०२/०३, NGMC
भर्ना : २०७८/०२/०४, NGMC कोहलपुर
मृत्यु : २०७८ /०२/०७ , ०४:२५ बजे

१४) बर्ष २५ पुरुष
बैजनाथ गापा- ६ बांके
PCR: २०७८/०१/२३, NGMC
भर्ना : २०७८/०१/२६, NGMC कोहलपुर
मृत्यु : २०७८ /०२/०७ , ०६:४० बजे

१५) बर्ष ४३ महिला
बैजनाथ गापा- ४ बांके
PCR: २०७८/०१/१८, NGMC
भर्ना : २०७८/०१/१९, भेरी
मृत्यु : २०७८ /०२/०७ , ०७:३० बजे

यो संगै बाके जिल्लाको मृत्यु संख्या २६७
बाहिरी जिल्लाको मृत्यु संख्या २२२ गरी बॉकेका कोरोना समेत संक्रमण बाट ४८९ जनाको मृत्यु भएको छ ।