नेपालगञ्जको दिपक हेमकार परिवारको सामुहिक बिभत्स हत्या घटनाको बयान खण्ड